Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi (CPT) yayımladığı yıllık raporda, üye ülkelerde özellikle denizlerde düzensiz göçmenlere yönelik “geri itmeleri” işkence ve kötü muamele suçu olarak değerlendirdi.

CPT raporunda, “geri itmeleri” uygulayan ülkeler, Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi’nin işkence ve kötü muamelenin yasaklanmasıyla ilgili 3. maddesini ihlal etmekle suçlandı.

Kara ve denizden “geri itmelere” son verilmesi ve bunun için gerekli tedbirlerin alınması istenen raporda, sınırlarda görülen kötü muamele uygulamalarını denetlemek ve gözetlemek için etkili denetim mekanizmaları kurulması istendi.

Raporda, bu suçun işlendiğine dair bazı üye ülkelerde ciddi kanıtlar bulunduğu uyarısı yapıldı.

Hangi Avrupalı liderler uçak kazalarında öldü? Hangi Avrupalı liderler uçak kazalarında öldü?

Bu rapor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) konuyla ilgili gelen davalarda temel salınacak olması açısından önem taşıyor.