VİYANA - SNmedia.at/ Ankete göre, Viyana'daki ilkokul öğrencilerinin %21'i Roma Katolik, %13'ü ise Ortodoks. Ayrıca öğrencilerin %26'sı herhangi bir dine mensup değilken, %2'si Protestan ya da diğer dini gruplara mensup. Özel okullar ve politeknik okullarda Müslüman öğrencilerin oranı daha da yüksek.

Eğitim Meclis Üyesi Wiederkehr'in Açıklamaları

Belediye Eğitim Meclis Üyesi Christoph Wiederkehr (Neos), Salı sabahı belediye binasında bu verileri sundu. Hristiyan inancına sahip ilkokul öğrencilerinin toplam oranının %37 olduğunu belirtti. Bu oran, Roma Katolik, Ortodoks ve diğer Hristiyan mezheplerini içeriyor.

2017 Yılı Verileriyle Karşılaştırma

Avusturya'da Hava Durumu: Geçici Serinleme Bekleniyor Avusturya'da Hava Durumu: Geçici Serinleme Bekleniyor

2017 yılında şehir okul yönetim kurulundan alınan verilere göre, o dönemde Roma Katolik öğrencilerin oranı daha yüksekti. Ancak, o dönemde veri toplama yöntemleri farklı olduğu için yeni değerlendirmelerle doğrudan karşılaştırılamıyor. 2017'de Roma Katolik öğrencilerin oranı %31 iken, diğer Hristiyan mezheplerine mensup öğrencilerin oranı %17 ve Müslüman öğrencilerin oranı %28'di.

İnanç ve Çeşitlilik

Belediye başkan yardımcısı, inancın kişisel bir mesele olduğunu ve dini özgürlüğün değerli bir varlık olduğunu belirtti. Çeşitliliğin arttığı bir toplumda, sorunlu değerlere aktif bir şekilde karşı koymanın önemine değindi. Viyana'daki anketler, Müslüman öğrencilerin genellikle daha dindar olduğunu ve bazı aşağılayıcı tutumların giderek belirginleştiğini gösterdi.

Zorunlu Ders Önerisi: "Demokraside Yaşamak"

Bu gelişmeler ışığında, Wiederkehr, Avusturya çapında ilkokul birinci sınıftan itibaren "Demokraside Yaşamak" adlı yeni bir zorunlu dersin başlatılması çağrısında bulundu. Bu ders, ortak değerleri, etik, hoşgörü ve farklı dinler hakkında bilgileri öğrencilere aktarmayı amaçlıyor. Wiederkehr, din eğitiminin sadece isteğe bağlı bir ders olarak sunulması gerektiğini savunuyor.

Federal Hükümetin Tutumu

Wiederkehr, federal hükümetin dini dersler yerine ahlak dersleri verilmesi kararını eleştiriyor. Ahlak dersleri, dini derslerden vazgeçen veya herhangi bir dini inancı olmayan öğrencilere yönelik. Yeni dersin müfredata eklenmesi için federal yasada değişiklik yapılması gerekiyor. Eğitim Bakanı Susanne Raab (ÖVP), din eğitiminin anayasal olarak korunduğunu ve öyle kalacağını belirtti. ÖVP Genel Sekreteri Christian Stocker ise zorunlu din dersinin kaldırılmasının söz konusu olmadığını vurguladı.

Entegrasyon Uzmanı Güngör'ün Görüşleri

Entegrasyon uzmanı Kenan Güngör, okullarda kutuplaşma eğilimlerinin arttığını belirtti. Arap-İslam bölgesinden gelen göçmen öğrencilerin genellikle daha dindar olduğunu söyledi. Bazı okullarda, dini gruplar arasında üstünlük algısı oluşabiliyor. Ayrıca, İslam'a karşı artan şüphecilik ve ayrımcılık deneyimleri yaşanıyor. Güngör, toplumun tüm kesimlerini kutuplaşma eğilimlerine karşı çıkmaya çağırdı.

Foto: EVA MANHART