VİYANA - SNmedia.at/ Hane halkı geliri de yoksulluk riskini belirlemede önemli bir ölçüt olarak kullanılıyor. 2023'te, hane halklarının yaklaşık yüzde 14,9'u, medyan gelirin yüzde 60'ından az gelire sahipti. Bu durum, maddi açıdan zor durumda olan ve yoksulluk riski altında olan birçok kişiyi içeriyordu.

İstihdam ve Yoksulluk İlişkisi

Yoksulluk riskinin bir diğer önemli faktörü de işsizlik durumudur. On iki ay veya daha uzun süredir işsiz olanların yüzde 56'sı yoksulluk riski altındayken, yüzde 28'i önemli ölçüde maddi ve sosyal açıdan dezavantajlı durumdaydı.

Reform Çağrıları 

Sosyal İşler Bakanı Johannes Rauch, yüksek enflasyonun ve diğer ekonomik faktörlerin yoksulluk durumunu daha da kötüleştirdiğini belirtti ve yapısal reformların önemini vurguladı. STK'lar, refah devleti önlemlerinin genişletilmesini ve sosyal yardımın iyileştirilmesini talep ediyorlar. Çocuk refahı, işsizlik yardımları ve bakım hizmetlerinde reformlar da öne çıkan konular arasında.

FOTO: DPA/FERNANDO GUTIERREZ-JUARE

İnternet üzerinden arabasını satarken dolandırıldı İnternet üzerinden arabasını satarken dolandırıldı