VİYANA - SNmedia.at/ OECD bölgesinde 2022 yılında ortalama emeklilik yaşı erkekler için 64,4, kadınlar için 63,6 yıl olurken, Avusturya'da erkekler 61,6, kadınlar ise 60,9 yaşında emekli oluyor.

OECD'nin Çarşamba günü yayınlanan "Bir Bakışta Emeklilik" çalışmasının sonucuna göre, yalnızca Fransa ve Belçika'da erkekler için yasal ve fiili emeklilik yaşı arasındaki fark bu ülkeye göre daha büyük; 3,4 yıl.

Erken emekliliğe paralel olarak, Avusturya'da işgücü piyasasından ayrıldıktan sonra beklenen yaşam süresi erkekler için 21,6 yıl ve kadınlar için 25,5 yıl olup, erkeklerin 18,6 yıl ve kadınların 22,8 yıl emekli maaşı alması beklenen OECD ortalamasından belirgin biçimde yüksek.

Avusturya Cumhurbaşkanı Van Der Bellen'den Kurban Bayramı Mesajı Avusturya Cumhurbaşkanı Van Der Bellen'den Kurban Bayramı Mesajı

Maliyet açısından dördüncü sırada

Avusturya'da kamu harcamaları sanayileşmiş ülkeler grubuyla karşılaştırıldığında nispeten yüksek olduğu belirtiliyor. 2019'da emeklilik için en yüksek hükümet harcaması İtalya ve Yunanistan'da gerçekleşirken her biri gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yaklaşık yüzde 16'sını oluşturdu. GSYİH'nın yüzde 13'ünü Fransa (13,4) ve Avusturya takip etti. Genel olarak bu ülkeler toplam kamu harcamalarının dörtte biri ile üçte biri arasında bir kısmını emekli maaşlarına harcıyor. Yelpazenin diğer ucunda ise GSYİH'nın yüzde dördünden azının kamu emekliliğine harcandığı Şili, İzlanda, İrlanda, Kore ve Meksika yer alıyor.

38 OECD ülkesinin 23'ünde, günümüzün genç profesyonellerinin ortalama emeklilik yaşını erkekler için 66,3, kadınlar için 65,8 yıla çıkaracak olan normal emeklilik yaşında bir enflasyon düzeltmesi planlanıyor.

Daha uzun çalışma saatleri için teşvik kararlaştırıldı

Çarşamba günü Ulusal Konsey'de ÖVP ve Yeşiller, insanları daha uzun saatler çalışanlar için ödüllendirecek önlemlere karar verdi. Standart emeklilik yaşının ötesinde çalışan herkes, gelecekte daha yüksek bir emeklilik maaşı takviyesi alacak. Federal hükümet aynı zamanda ödenmesi gereken emeklilik katkı paylarının bir kısmını da karşılayacak. Bu amaçla, koridor veya ağır iş emekliliği alan herkes için izin verilen ek kazançlara bir tolerans sınırı getirilecek.

Photo: ORF.at/Dominique Hammer