VİYANA - SNmedia.at/ Bugün yapılan basın açıklamasında, sosyal medya kullanıcılarının internette nefret söylemiyle, sosyal ağları kullanmayan kişilere göre çok daha sık karşılaştıkları belirtildi.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) kullanımına ilişkin ankete göre, genel olarak nüfusun yüzde 31'i internette düşmanca veya aşağılayıcı içerik olduğunu bildiriyor (16 ila 24 yaş arasındakiler arasında yüzde 45,5, 65 ila 74 yaş arasındakiler arasında yüzde 16,1)

Avusturya'da emekli olmak için doktor kılığına giren adam tutuklandı Avusturya'da emekli olmak için doktor kılığına giren adam tutuklandı

Sosyal medya kullanıcıları arasında daha yaygın

Sosyal ağ kullanıcıları için bu oran yüzde 39, onlar olmadan sadece yüzde 20. Avusturya İstatistik Kurumu'na göre tematik olarak bu içerik çoğunlukla siyasi veya sosyal görüşler, din veya ideoloji, etnik köken, cinsel yönelim veya cinsiyetle ilgili.

Avusturya'da 16 ila 74 yaş arasındaki beş kişiden neredeyse dördü, Nisan-Temmuz 2023 arasında 4.400 hane ve yaklaşık 5.700 kişi arasında gerçekleştirilen anketten önceki son üç ayda internet kullanıyordu. Bu, bir önceki yıla göre hafif bir artış (artı yüzde 1,7) anlamına geliyor.

Çoğunluk (yüzde 77 civarında) interneti günde birkaç kez kullanıyordu. Sosyal medya kanalları da nüfusun büyük bir kısmı tarafından kullanılıyor. Genel olarak 16 ila 74 yaş arasındaki nüfusun yüzde 63'ü sosyal ağlarda temsil ediliyor.