VİYANA-SNmedia.at/ Sağlık harcamalarının toplam ekonomik çıktıya oranı yüzde 11,2'den yüzde 10,9'a düştü, çünkü 2023'te nominal GSYİH, sağlık harcamalarından daha hızlı bir şekilde arttı. Avusturya İstatistik Kurumu Genel Müdürü Tobias Thomas, bu oranın hâlâ pandemi öncesi seviyenin üzerinde olduğunu belirtti.

Çocuk Suçlarıyla Mücadele Görev Gücünden 380 Tutuklama Çocuk Suçlarıyla Mücadele Görev Gücünden 380 Tutuklama

Pandemiye Bağlı Harcamalarda Azalma

2023 yılında pandemi ile ilişkili sağlık harcamaları önemli ölçüde düştü. Tobias Thomas, özellikle yataklı tedavi hizmetleri ve kamu sağlık harcamalarının bu artışta büyük rol oynadığını söyledi.

Kamu Sağlık Harcamaları

2023 yılında federal hükümet, eyaletler, belediyeler ve sosyal sigorta sağlayıcıları, toplam sağlık harcamalarının yüzde 77,1'ini, yani 40,33 milyar avroyu karşıladı. Bu, 2022 yılına kıyasla yüzde 4,2'lik bir artışı temsil ediyor. Pandemi ile ilişkili harcamalar 1,81 milyar avro azaldı. Ancak, hastaneler, özel sektördeki tedaviler, uzun süreli bakım ve tıbbi yardımlar gibi kamu sağlık harcamaları yüzde 9,6 oranında arttı.

Özel Sağlık Harcamaları

Özel haneler, gönüllü sağlık sigortası şirketleri, kar amacı gütmeyen özel kuruluşlar ve şirketler 2023 yılında 11,95 milyar avro sağlık harcaması yaptı. Bu, toplam sağlık harcamalarının yüzde 22,9'una denk geliyor. 2022 yılına kıyasla yüzde 6,7'lik bir artış yaşandı. 2015 ile 2022 yılları arasında ise yıllık ortalama artış sadece yüzde 2,8 seviyesindeydi.

Foto: EVA MANHART