VİYANA - SNmedia.at/ Son yıllarda MR ve BT tetkiklerine olan ihtiyaç artarken, Viyana'da bu tetkikler için beklenen süreler uzunlaşıyor.

İki aya kadar bekleme süreleri

Yeterli ekipman kapasitesi eksikliği nedeniyle Viyanalılar şu anda MR incelemesi için iki aya kadar beklemek zorunda kalıyor. Bu durum, BT incelemeleri için de geçerli. 2017'de alınan tedbirlerin sonuçlarına rağmen, uzun bekleme süreleri tekrar artış gösteriyor.

Ekipman Eksikliğinin Etkileri

MR ve BT incelemeleri için uzun bekleme sürelerinin, ekipman eksikliğinden kaynaklandığı belirtiliyor. Özellikle manyetik rezonans görüntülemesi (MRI/MRI) alanında, Viyana'daki teşhis merkezlerinde bekleyenlerin sayısının giderek arttığının altı çiziliyor.

Çözüm Arayışları

Teknolojik yeniliklerin yanı sıra, daha fazla ekipman ve personel gerekliliği de dile getiriliyor. Ancak bu sorunun çözümü için politik kararların da alınması gerektiği vurgulanıyor.

Yapay Zeka ve Teknolojik Gelişmeler

Yapay zeka ve diğer teknolojik gelişmelerin, muayene sürelerini kısaltabileceği ve görüntü kalitesini artırabileceği ancak, bu teknolojilerin tam anlamıyla sorunu çözmediği belirtiliyor.

Favoriten Başkanı Marcus Franz'dan “İşgücü Anlaşması'nın 60. yılı” dolayısıyla vefa örneği Favoriten Başkanı Marcus Franz'dan “İşgücü Anlaşması'nın 60. yılı” dolayısıyla vefa örneği

Foto: Canva