VİYANA - SNmedia.at/ Uluslararası Af Örgütü (AI), Çarşamba günü yayınladığı 2023/24 yıllık raporunda kadına yönelik şiddete karşı tedbirlerde, refakatsiz mülteci çocukların bakımında ve sosyal yardımlara erişimde eksiklikler olduğunu bildirdi. Yaklaşan seçimlere ilişkin olarak AI Avusturya genel müdürü Shoura Hashemi, "Avusturya'da insan hakları açısından kader niteliğinde bir yıl” olduğunu belirtti. Ttüm taraflara bölücü söylemlerle korku yaratmak yerine insan haklarını korumak ve gerçekleştirmek için çalışmaya çağırdı.

Mevcut sosyal yardım düzenlemeleri

Türkiye-Avusturya İşgücü Anlaşması: Viyana'da Tarihi Kutlama Etkinliği Türkiye-Avusturya İşgücü Anlaşması: Viyana'da Tarihi Kutlama Etkinliği

Açıklmaya göre; örneğin mevcut sosyal yardım düzenlemeleri, yıllık raporun Avusturya bölümünde de görülebileceği üzere insan hakları yükümlülüklerini ihlal ediyor. Basın açıklamasına göre bu, yoksulluğu sürdüren bir "delikli sosyal güvenlik ağı" ve erişimde de engeller var. İkincil korumaya hak kazananların ve Ukraynalı mültecilerin hiçbir sosyal yardıma erişememesi, yalnızca temel hizmetlerin düşük olması, istikrarsız durumlara yol açıyor.

AI'ye göre Avusturya'da sadece Ukraynalı çocuklar değil, refakatsiz mülteci çocuklar da durumu tatmin edici bulmuyor. Bunların büyük bir kısmı yine resmi gözetimden kayboluyor; geçen yıl iltica başvurusunda bulunanların neredeyse yüzde 95'i iltica prosedüründen kaçtı. Çoğunluğun nerede olduğu bilinmiyor. AI, çocukların insan ticareti mağduru olma riskiyle karşı karşıya kalmalarından endişe ettiğini bildiriyor. Bu durumun temel nedenlerinden birinin Avusturya'ya geldikleri andan itibaren velayetlerinin olmaması olarak açıklıyor.

Kadın hakları tehlikede

STK aynı zamanda kadın haklarının da tehlikede olduğunu düşünüyor. 2023'te 26 kadının kadın cinayetine kurban gittiği belirtilmişti. AI'ye göre; kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik sürdürülebilir bir eylem planı mevcut değil; bu, tavsiye ve destek hizmetlerinin genişletilmesini ve cinsiyete dayalı ayrımcılığa karşı tedbirleri de içermelidir.

AI Avusturya genel müdürü Shoura Hashemi, ceza kanunundan çıkarılması gereken kürtajla ilgili hukuki durumun da sorunlu olduğunu vurguşayarak; "Etkilenenlerin üzerindeki mali yük azaltılmalı ve bakımdaki boşluklar kapatılmalıdır." Dedi.

Foto: Amnesty International