VİYANA - SNmedia.at/ Birlik, kadınlarda tiroid değerleri ve demir durumunun kayıt altına alınması, erkekler için prostat kanserinin erken teşhisi için PSA testi ve kan sayımları gibi genişletilmiş laboratuvar parametrelerinin kataloğa dâhil edilmesi gerektiğini açıkladı.

Avusturya’da önleyici muayeneler halihazırda yüksek düzeyde kabul görmesine ve toplumun birçok kesiminde olumlu karşılanmasına rağmen, Avusturya Sağlık Sigortası Fonu'na (ÖGK) göre bunlara harcanan fonlar, toplam harcamalar ile karşılaştırıldığında yalnızca çok küçük bir orana karşılık geliyor.

Naghme Kamaleyan-Schmied: “Hizmet yelpazesi güncel değil”

Viyana Tabipler Birliği Başkan Yardımcısı Naghme Kamaleyan-Schmied, konuyla ilgili olarak “Önleme sağlığın anahtarıdır ve biz doktorların hastalıkları zamanında tespit etmesini ve hastaların yaşam kalitesini sürdürülebilir bir şekilde artırmasını sağlayan yerleşik, benzersiz bir erken uyarı sistemidir. Ne yazık ki, hizmet yelpazesi artık güncel değil. Şimdi ihtiyaç duyulan şey, sunulan hizmetleri modernize etmek ve genişletmek için politikanın hızlı bir şekilde yeniden düşünülmesi, tarifelerin yıllık olarak değerlendirilmesi ve farkındalık artırıcı önlemler yoluyla hizmet sunumunun net bir şekilde yükseltilmesidir” dedi.

Ayrıca önleyici muayene hizmetleri ücretlerinde 2017 yılından bu yana düzenleme yapılmaması da eleştirdi.

Şah damarı kolonoskopisi ve ultrasonu

Araştırma: Viyana'da ruh sağlığı sorunları arttı Araştırma: Viyana'da ruh sağlığı sorunları arttı

Tıp derneği, 1 Ocak 2024'te bilgisayarlı kalp tomografisi ve prostat MR'ının başlamasını memnuniyetle karşılarken, doktorlara göre, gelecekte 45 yaşından itibaren koruyucu kolonoskopi seçeneğinin de olması gerekiyor. Diyabetin tespiti için uzun süreli şeker (HbA1c) taraması ve Haemoccult'tan modern FIT testine geçiş de bu genişletilmiş hizmet kapsamına dahil edilmesi talep edilirken, ayrıca yüksek tansiyon hastalarında risk değerlendirmesi amacıyla şah damarı ultrason taramasının da dahil edilmesi birçok riskin de önüne geçeceği belirtildi.

ÖGK 2022'ye göre Avusturyalı erkeklerin yalnızca yüzde on ikisi önleyici muayeneden yararlandı.

Photo: APA/dpa/Bernd Weissbrod