VİYANA - SNmedia.at/ Rapora göre, siyasi ve kişisel faaliyetler arasında net bir ayrım olmadığı görülüyor ve bu durum devlet ve siyasi partiler arasında kaynakların karışmasına neden oluyor.

İnceleme ve Sonuçlar

Raporda, 2022'de parlamentoda temsil edilen her partiden birer hükümet üyesinin sosyal medya hesapları incelendi. Bu incelemede, Federal Şansölyelik, Kültür Bakanlığı ve bazı eyaletlerdeki hükümet üyelerinin hesaplarının parti çalışanları veya ofisleri tarafından yönetildiği tespit edildi. Bu durum, devlet ve siyasi partiler arasında çıkar çatışmalarına ve şeffaflık sorunlarına yol açıyor.

Çözüm Yolları

Sayıştay, bu karışıklığı gidermek ve şeffaflığı sağlamak için açık düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Ayrıca, kamu kaynaklarının siyasi hesapların yönetiminde kullanılmasının önlenmesi ve siyasi partilerin bu maliyetleri kamu kurumlarına geri ödemesi gerektiğini vurguluyor.

Almanya'dan İlham

Sayıştay raporu, Almanya'nın hükümetin halkla ilişkiler çalışmalarına yaklaşımını örnek alıyor. Almanya'da, siyasi partilerin tarafsızlık ve fırsat eşitliği şartlarına uyulması gerektiğini belirten yönergeler sosyal medya için de geçerli. Bu yönergeler, siyasi partilerin kamu kaynaklarını nasıl kullanacakları konusunda net kurallar sağlıyor.

Sayıştay raporu siyasilerin sosyal medya hesaplarının yönetimindeki karmaşıklığı vurguluyor ve daha şeffaf bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini öne sürüyor.

Okullarda sonbahardan itibaren çocuk koruma konseptleri zorunlu olacak Okullarda sonbahardan itibaren çocuk koruma konseptleri zorunlu olacak

Foto: Pixabay