Avrupa Çevre Ajansı (EEA) tarafından hazırlanan Avrupa İklim Riski Değerlendirmesi Raporunda (EUCRA), kıtanın son yıllarda küresel ısınmayla etkilerinin daha fazla hissedilmeye başladığı ve iklim risklerine karşı hazırlıklı olmadığı bildirildi.

EEA, Avrupa kıtasının karşı karşıya olduğu iklim risklerine ilişkin türünün ilk örneği olan raporunda, bölge için 36 büyük 'iklim riskini' beş başlık altında topladı. 

Bunların ekosistem, gıda, sağlık, altyapı, ekonomi ve finans olduğu kaydedildi. 

Avrupa'nın güneyine özellikle dikkat çekilen ve bu bölgelerin en fazla risk altında olduğuna işaret edilen raporda, "Güney Avrupa, yaz aylarında başlayan orman yangınları, aşırı sıcak havanın ve su kıtlığının tarımsal üretimi, açık havada çalışmayı ve insan sağlığını etkilemesi nedeniyle kıtanın diğer bölgelerine kıyasla daha fazla risk altında" denildi.

Bu riskler arasında yangınlar, su kıtlığı ve bunların tarımsal üretim üzerindeki etkileri gösterildi.

Rapora göre Avrupa'nın deniz kenarındaki alçak kıyı bölgeleri ise sel, erozyon ve tuzlu su sızması tehditleriyle karşı karşıya.

İran'ın misillemesi dış basında: Ortadoğu savaşın eşiğinde! İran'ın misillemesi dış basında: Ortadoğu savaşın eşiğinde!

EUCRA raporunda, mevcut risklerin kritik seviyeye ulaştığı, dolayısıyla acil ve kararlı eylemlere geçilmediği takdirde felaket senaryolarıyla karşılaşılabileceği vurgulandı:

"Bu risklerin birçoğu halihazırda kritik seviyelere ulaşmış durumda. Acil ve kararlı adımlar atılmazsa felakete dönüşebilir." 

Rapora göre, Avrupa'daki mevcut politikalar ve uyum çalışmaları hızla artan risklere karşı yetersiz kalırken, çoğu durumda, artan uyum çalışmalarının da yeterli olmayacağı ve henüz acil risk barındırmayan durumlar için dahi acil eyleme geçilmesi gerekebileceği öngörüsünde bulunuldu. 

Kıtadaki iklim riskleri  acil eylem planlarına ihtiyaç duyuyor

Raporda, kayıtlara en sıcak yıl olarak geçen 2023'ün ardından dünya genelindeki aşırı hava olaylarının da devam etiği bilgisi verildi. 

Sıcaklık faktörü insan sağlığını en fazla tehdit eden, en acil iklim riski olarak kabul ediliyor. 

Açık havada çalışanlar, yaşlılar ve kentsel ısı adası etkisine sahip, soğutmaya erişimin elverişsiz olduğu bölgelerde ve konutlarda yaşayanlar, nüfusun kalan kısmına kıyasla daha fazla risk altında bulunuyor.

EUCRA değerlendirmesinde, Avrupa için önemli olan 36 iklim riski ekosistem, gıda, sağlık, altyapı, ekonomi ve finans olmak üzere 5 başlık altında toplandı. 

Raporda, Avrupa'da iklimle ilgili 36 riskten 21'inin daha acil eylem gerektirdiği, sekizinin ise "özellikle acil" olduğunun altı çizildi.