VİYANA - SNmedia.at/ OECD eğitim karşılaştırma araştırması PISA 2022'nin son baskısına göre, ankete katılan 15 ve 16 yaşındaki çocukların çoğu Avusturya okullarında kendilerini rahat hissediyor. Refah OECD ortalamasının üzerinde kalıyor; 2018 çalışmasına kıyasla değerler korona salgınına rağmen kötüleşmedi. Aynı dönemde zorbalık (uzun bir süre boyunca tekrarlanan zorbalık) azaldı, ancak beşte biri hala düzenli olarak saldırıya uğruyor.

Yeni Pisa sonuçları: “Öğrenci performansı yanlış yöne gidiyor”

PISA araştırmasının ek anketinde ankete katılan gençlerin yüzde 80'i okulda arkadaş edinmenin kolay olduğunu, yüzde 77'si ise okula ait olduklarını hissettiklerini söyledi. Yüzde 87'si başkaları tarafından sevildiğini hissetti. Aynı zamanda gençlerin altıda biri ila sekizde biri kendilerini yalnız, yabancı veya okulda yabancı gibi hissettiklerini bildirmeye devam etti.

Avusturyalı öğrenciler daha az tehdit bildiriyor

Viyana Belediye Binasındaki Yangına Büyük İtfaiye Operasyonu Viyana Belediye Binasındaki Yangına Büyük İtfaiye Operasyonu

Yaşamdan genel memnuniyet son yıllarda Avusturya dahil pek çok ülkede darbe aldı: 2022'de gençlerin yüzde 20'si hayatlarından memnun olmadıklarını söyledi. Bu oran OECD ortalamasının (yüzde 18) biraz üzerinde. Avusturya'da değer 2018'de hâlâ yüzde 17'ydi.

Yerel öğrenciler arasındaki güvenlik duygusu ise OECD ülkeleri ortalamasından biraz daha iyi. Avusturya'daki öğrenciler, diğer öğrencilere yönelik tehditlerin (yüzde 20'ye karşı 12) ve yaralı insanlarla çatışmaların (14'e karşı yüzde 7) önemli ölçüde daha az olduğunu ve yalnızca yüzde 7'sinin okul binasında (koridorlar, tuvaletler, kantin) kendilerini güvende hissetmediğini bildiriyor (OECD ortalaması: on Yüzde). Ancak Avusturyalı öğrencilerin okuldaki çeteleri veya silahları bildirme olasılıkları biraz daha yüksek (sırasıyla yüzde 12 ve 11'e kıyasla yüzde 10 ve 13).

Zorbalık (yani uzun bir süre boyunca tekrarlanan taciz), 2018'deki son PISA çalışmasından bu yana yıllar süren artışın ardından OECD eğilimine uygun olarak Avusturya'da bir miktar azaldı. 2018'de yüzde 11'e kıyasla, yaklaşık yüzde 8'i şu anda kendileri hakkında kötü niyetli söylentilerin yayıldığını bildirdi. Genel olarak 2022'de kızların yüzde 20'si ve erkeklerin yüzde 23'ü hâlâ ayda en az birkaç kez zorbalığa maruz kaldıklarını söyledi.

Photo: APA / AFP / Christophe Archambault