VİYANA - SNmedia.at/ Yayınlanan bildirinin içreğinde; vatandaşlığa kabul için, özellikle temel değerlere, entegrasyona, demokrasiye ve aynı zamanda İsrail Devleti'nin tanınmasına odaklanan bir dersin zorunlu olmasının gerektiği vurgulandı.

Eyalet valisi ve VPNÖ Eyalet Partisi Lideri Johanna Mikl-Leitner, "Toplumumuzun bir üyesi olmak isteyen herkes, Avusturya'nın bir vatandaş olarak bir devlet olarak sahip olduğu tarihi sorumluluğu da paylaşmalıdır. Antisemitizmle mücadele ve İsrail Devleti'nin var olma hakkının tanınması devlet nedenleridir ve dolayısıyla Avusturya vatandaşlığının verilmesi için temel bir gerekliliktir” diye konuştu.

Mikl-Leitner, 7 Ekim ve sonrasındaki haftaların "herkes için bir uyandırma çağrısı olması ve gözlerini açması gerektiğini" belirterek bir dönüm noktasından söz ederek; "Toplum olarak ülkemizde karşıt toplumlara tahammül edemeyiz; değerlerimizi savunmak için onlara daha fazla yaptırım uygulamalıyız” dedi.

APA/OGM Güven endeksi: Şansölye Nehammer en düşük seviyeye geriledi APA/OGM Güven endeksi: Şansölye Nehammer en düşük seviyeye geriledi

En az on yıl sonra vatandaşlık

Aşağı Avusturya Halk Partisi, altı yıl sonra artık vatandaşlığa alınma imtiyazlarının olmamasını talep ederek; “Vatandaşlığın verilmesi, AEA vatandaşları hariç, genellikle en erken on yıl sonra mümkün olmalıdır. Şu anda Avusturya'da okula gittikleri veya okumuş oldukları için "muaf" olan kişiler bile gelecekte bir sınava girmek zorunda kalmalı” denildi.

Bildiride; bu vatandaşlık testi kursunun bir parçası olarak, tıpkı okulda olduğu gibi, bir toplama kampı anıt alanını ziyaret etmenin de zorunlu olması savunulurken; “Nasyonal Sosyalistlerin yeniden faaliyete geçmesinden hüküm giymişse vatandaşlığa alınma hakkı olmamalıdır; kışkırtma suçundan veya Yasaklama Yasası uyarınca suçlu bulunursa, çifte vatandaşların Avusturya vatandaşlıkları iptal edilmelidir” denildi.

Aileler daha fazla sorumlu tutulmalı

Makalede; “ebeveynlerin çocuklarının okul eğitimine katılma yükümlülükleri genişletilmelidir” fikri savunulurken, "Ağır suistimal, zorbalık veya şiddet durumlarının yanı sıra entegrasyon konusunda isteksizlik durumlarında öğretmen-veli tartışmaları zorunlu olmalıdır” ifadesi yer aldı.

Ayrıca velilerin okul yönetimi ve öğretmenlerle işbirliği yapması gerektiği vurgulanırken; “Şiddet karşıtı eğitim veya okulda psikolojik danışmanlık gibi öğretmen-ebeveyn görüşmelerinde kararlaştırılan önlemlerin uygulanması da bir gerekliliktir. Ebeveynlerin işbirliği yapma yükümlülüklerinin sürekli ihlali veya ihmali durumunda ceza aralığı, mevcut azami 440 avrodan, gelecekte en az 500 ve en fazla 2.500 avroya çıkarılmadılır” görüşü paylaşıldı.