VİYANA - SNmedia.at/ Altun, makalesinde 20. yüzyılın büyük savaşlar, yıkımlar ve türbülanslarla dolu olduğunu belirtti. II. Dünya Savaşı'nın Avrupa’da büyük yıkımlara sebep olduğunu ve savaş sonrası dönemde Avrupa’nın ekonomik kalkınma için ciddi bir iş gücü ihtiyacı doğduğunu ifade etti. Altun, "Türkiye ve Avusturya arasındaki dostane ilişkilerin ekonomik, sosyal ve kültürel yakınlıkla pekişmesinde 15 Mayıs 1964 tarihinde imzalanan İş Gücü Anlaşması bir milat olarak kabul edilebilir," ifadelerini kullandı.

Avusturya’ya Göçün Etkileri

Altun, Türk işçilerin Avusturya'ya giderek yeni bir sosyal ortamı ve kültürü tanıdığını, farklı çalışma alanlarında yer aldığını ve bu süreçte Avusturya’nın kalkınmasına büyük katkıda bulunduğunu belirtti. "Avusturya'ya giden Türkler, kendilerine kucak açan ülkenin kalkınmasına büyük katkıda bulunmuşlardır," ibaresini kullandı.

Irkçılıkla Mücadele ve Dostluk İklimi

Altun, Avrupa’da 2000'li yılların başından itibaren farklı kültür ve inançları "öteki" olarak kodlayan ırkçı anlayışların yaygınlaştığını belirtti. "Bugün İslamofobi gibi hastalıklı bir anlayışın bazı Batılı ülkelerde baskın görüş haline gelmesi üzücü bir durumdur," dedi. Altun, halklar arasında düşmanlık yerine dostluk ikliminin yeşertilmesinin dünya barışı için zorunlu olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Küresel Rolü ve Avusturya ile İlişkiler

Altun, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgesel ve küresel alandaki istikrarlaştırıcı rolüne değindi. "Tarihimizden aldığımız diplomasi yeteneğiyle, stratejik konumumuzla ve her ülkeyle kurduğumuz yapıcı ilişkilerle kriz alanlarına müdahil olarak çözüm yollarına kapı aralıyoruz," dedi. Altun, Türkiye’nin Avusturya ile olan ilişkilerine büyük önem verdiklerini ve bu ilişkilerin her iki ülkenin de yararına olduğunu ifade etti.

Depremler ve Avusturya’nın Desteği

Simmering’de sağlık hizmeti için bir dönüm noktası! Simmering’de sağlık hizmeti için bir dönüm noktası!

Altun, 6 Şubat 2023'te yaşanan ve 15 milyona yakın insanı doğrudan etkileyen depremler üzerine Avusturya’nın gösterdiği desteği büyük bir şükranla hatırlattı. "Avusturya'yı dünya barışı ve refahı için mücadelede önemli bir müttefik olarak görüyoruz," dedi. Türkiye’nin Avusturya ile güçlü dostluk ilişkileri kurarak dünya barışı ve refahını sağlama yönünde inisiyatif almaktan kaçınmayacağını belirtti.