ABD'de yaklaşık her 10 siyahiden 8'i ırkçılığa maruz kalırken, Almanya'da da benzer şekilde siyahilerin yüzde 77'si ırklarından ötürü ayrımcılıkla karşılaşıyor.

ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinde ayrımcılığın önlenmesine yönelik arayışlara rağmen kurumsal ve bireysel ırkçılık artmaya devam ediyor.

Son yıllarda ekonomik ve toplumsal alanda görülen hızlı değişimler yabancılara karşı ayrımcılığı tetikliyor. Farklı etnik gruptaki bireyler, vatandaşı olmalarına rağmen ülkelerinde ayrımcılığa maruz kaldığını söylüyor.

ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinde ayrımcılığı en fazla yaşayan grupların başında siyahiler geliyor.

Batı'da siyahilere karşı ırkçılık artıyor - 3

Çin, 'İran’ın meşru müdafaa açıklamasını not ettik' dedi; saldırıları kınamadı Çin, 'İran’ın meşru müdafaa açıklamasını not ettik' dedi; saldırıları kınamadı

ABD'DE HER 10 SİYAHİDEN 8'İ IRKÇILIKLA KARŞILAŞIYOR

Son yıllarda ırkçı saldırılardan ötürü sık sık dünya gündemine gelen ABD'de, siyahiler en fazla kendilerine yönelik kurumsal ırkçılıktan şikayet ediyor.

Pew Araştırma Merkezinin verilerine göre, beyaz üstünlükçü nefret gruplarının sayısının arttığı ABD'de yaklaşık her 10 siyahiden 8'i ırk ya da etnik kökeninden ötürü kişisel ayrımcılığa maruz kaldığını söylüyor.

Batı'da siyahilere karşı ırkçılık artıyor - 4

Her 10 siyahi Amerikalıdan 7'si ise siyahilerin ayrımcılık yüzünden iş hayatında ilerleyemediğini düşünüyor.

Siyahi Amerikalılar, ABD kurumları ve yargı sistemine reform yapılmasını isteyerek kurumsal ayrımcılığın sürdüğünü savunuyor.

Ülkede siyahiler gibi sık ayrımcılık yaşadığını belirten diğer başlıca gruplardan biri de Asyalılar.

Asyalı yetişkinlerin yüzde 58'i ırkları veya etnik kökenleri nedeniyle ırk ayrımcılığına maruz kaldıklarını veya haksız muamele gördüklerini ifade ederken, zaman zaman ırk ayrımcılığına maruz kaldığını söyleyenlerin oranı yüzde 53.

Ülkede siyahiler gibi sık ayrımcılık yaşadığını belirten diğer başlıca gruplardan biri de Asyalılar.

Asyalı yetişkinlerin yüzde 58'i ırkları veya etnik kökenleri nedeniyle ırk ayrımcılığına maruz kaldıklarını veya haksız muamele gördüklerini ifade ederken, zaman zaman ırk ayrımcılığına maruz kaldığını söyleyenlerin oranı yüzde 53.

AVRUPA'DA LİSTENİN BAŞINDA ALMANYA VE AVUSTURYA VAR


Avrupa'da siyahiler en çok Fransa, Almanya ve Avusturya'da ayrımcılığa maruz kalıyor

Avrupa Birliğinin (AB) son olarak 13 üye ülkede 6 bin 700'den fazla Afrika kökenliyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, siyahiler en çok Almanya ve Avusturya'da ayrımcılık görüyor.

Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Polonya, Portekiz, İspanya ve İsveç'te yaşayan Afrika kökenlilerin yüzde 47'si son 5 yılda en az bir kez ayrımcılığa maruz kaldıklarını aktardı.

Almanya'dan katılımcıların yüzde 77'si, son 5 yılda ayrımcılığa uğradığını, Avusturya'da ise katılımcıların yüzde 76'sı, geride kalan 5 yılda en az 1 kez ayrımcılık gördüğünü bildirdi.

Siyahi Dernekleri Temsilci Konseyinin (CRAN) yaptığı araştırmaya göre, Fransa'da siyahilerin yüzde 91'i sık sık ya da zaman zaman ırk ayrımcılığıyla karşılaştığını söylerken, yüzde 85'i ten renginden ötürü ayrımcılık yaşadığını belirtiyor.

Fransa'daki siyahiler, ayrımcılığın yüzde 41 oranında kamusal alanda, yüzde 31 oranında ise iş yerinde gerçekleştiğini ifade ediyor.

İngiltere'de 3 üniversitenin geçen yıl yaptığı ortak çalışmaya göre, farklı etnik ve dini azınlık gruplar içerisinde yaşayan her 3 kişiden 1'i hayatında en az 1 kez farklı türde bir ırkçı saldırıya maruz kaldı.

Ülkede siyahilerin yüzde 40 ila 50'si gündelik hayatlarında alışveriş yaparken, parkta ya da toplu taşımada ırkçılıkla yüzleşiyor.

İngiliz hükümetinin açıkladığı verilere göre, Mart 2021-Mart 2022'de 155 bin 841 nefret suçu kaydedilirken, bu suçların çoğunluğu ırk gerekçeli olup, 109 bin 843 vakayla, nefret suçlarının üçte ikisinden fazlasını (yaklaşık yüzde 70'ini) oluşturdu.

Kaynak: NTV Haber