VİYANA - SNmedia.at/ Uygulamada, Yüksek Öğrenim Kanunu'nda yapılan değişikliğe ilişkin uzman görüşlerine göre, hâlihazırda tek bir kişinin kabul süresi içinde 28'e kadar başvuru yaptığı durumlar bulunuyor. Üniversite Çalışma Ağı'na göre bu, çalışma yönetiminin "sınırlarını" zorluyor.

Ağ, sorumluluk alanı diğer şeylerin yanı sıra öğrenim kabullerini de içeren üniversitelerdeki bölümlerin temsilcilerini içeriyor. Artan dijitalleşme ve süreç basitleştirmesinin çok sayıda uygulamayı mümkün kıldığı ileri sürülüyor.

“Çok odaklanmış bir çalışma seçimi değil”

Kamusal alanlarda bıçak taşıyanlara "para cezası ve hapis" hazırlığı Kamusal alanlarda bıçak taşıyanlara "para cezası ve hapis" hazırlığı

Viyana Üniversitesi yönetiminin de aynı durumu savunduğu ve pek çok başvuru sahibinin artık çok sayıda eğitim için başvuruda bulunduğu belirtiliyor. Bu durumunda bir yandan "daha az odaklanmış bir eğitim kursu" seçtiklerini gösterdiği, diğer yandan da idari çabayı büyük ölçüde artırdığı ifade ediliyor.

Bu nedenle Üniversite Çalışma Ağı'nın ve Viyana Üniversitesi’nin, üniversite rektörlüğünün kişi başına olası kabul başvurularının sayısını ve son başvuru tarihini sınırlandırabilmesini sağlayacak bir düzenleme önerdiği vurgulanıyor.