VİYANA - SNmedia.at/ İstatistik Avusturya'nın Cuma günü açıkladığı verilere göre, bu mahkumiyetler 44.376 suça dayanıyor. Ancak uzun vadeli trendlere bakıldığında, mahkumiyetlerde önemli bir azalma görülüyor. Başkalarının mallarına karşı işlenen suçlar (yüzde 31,2) ve cana ve uzuvlara karşı işlenen suçlar (yüzde 18,5) en büyük suç gruplarını oluşturdu.

Mahkumiyet Başına Ortalama Suç Sayısı

2023'te her mahkumiyet ortalama 1,63 suçu kapsıyordu ve toplamda 25.033 kişi suçlu bulundu. Avusturya İstatistik Genel Müdürü Tobias Thomas, "2020 ve 2021'de pandemiye bağlı düşük mahkumiyetlerin ardından, 2022 ve 2023'te rakamlar yüzde üçten fazla arttı, ancak hâlâ 2019 seviyesinin yüzde sekiz altında" şeklinde açıklamada bulundu.

Uzun Vadeli İstatistikler ve Yasal Değişiklikler

Uzun vadeli istatistiklerde mahkumiyetlerde ciddi bir azalma görülüyor. 2000 yılındaki artış, yetişkinlere yönelik ceza hukukunda sapmaları mümkün kılan yasal değişikliklerin yürürlüğe girmesinden kaynaklanıyor. 2023'te kesinleşen kararlar, önceki yıllara ait suçları da kapsayabiliyor. Mahkumiyet istatistikleri, raporlara dayalı suç istatistiklerinden daha güvenilir olarak kabul ediliyor.

Hırsızlıkta Artış

Hayata ve uzuvlara karşı işlenen suçların sayısı 2022'ye göre neredeyse aynı kaldı. Cinayetlerde (artı yüzde 21,6) ve bedensel zararlarda (artı yüzde 2,5) artışlar kaydedilirken, ihmalkar cinayetlerde (eksi yüzde 18,7) ve ciddi saldırılarda (eksi yüzde 10,3) azalmalar görüldü. Hırsızlık suçları önemli bir artış gösterdi (artı yüzde 19,7).

Yabancı Polis Yasasına Karşı Suçlar

Yabancı Polis Yasasına karşı işlenen suçların sayısı, özellikle kaçakçılık olmak üzere, yüzde 45 oranında artış gösterdi.

Mahkumiyetlerin Demografik Bileşimi

2023 yılında mahkum olanların yüzde 84,3'ü erkekti. Hükümlülerin yüzde 85,7'si 20 yaşın üzerindeyken, yüzde 8,8'i 18-20 yaş arası genç yetişkinlerden ve yüzde 5,5'i 14-17 yaş arası gençlerden oluşuyordu.

Genç Suçluların Durumu

Genç suçlular arasında 2023'te karmaşık bir tablo ortaya çıktı. Hüküm giymiş genç yetişkinlerin oranı yüzde 3,5 olurken, gençlerin oranı yüzde 4,4 oldu. Bu durum, genç yetişkinlerin suç işleme eğilimlerinin yüksek olduğunu gösteriyor. 2019 yılıyla karşılaştırıldığında, hüküm giymiş çocuk sayısında yüzde 15,1, genç yetişkinlerde ise yüzde 20,3 azalma görüldü.

Yeniden Mahkumiyet Oranı

Avusturya'da Hava Durumu: Geçici Serinleme Bekleniyor Avusturya'da Hava Durumu: Geçici Serinleme Bekleniyor

2023 yılında hükümlülerin yüzde 8'i birden fazla kez mahkum edildi. Hüküm giymiş kişilerin yüzde 57,5'i ilk kez mahkum edilirken, yüzde 42,5'inin daha önce sabıka kaydı bulunuyordu. Yeniden mahkumiyet oranı bir önceki yıla göre 1,1 puan düşerek yüzde 30 oldu. 2019'da hüküm giyen veya serbest bırakılan 25.579 kişiden üçte ikisi (yüzde 70) daha fazla yasal mahkumiyet almadan kaldı.

Foto: ORF