VİYANA - SNmedia.at/ Aylarca tacize uğrayan Favoriten'li kız vakasının sistemin değişmesi gerektiğini gösterdiğini belirten İçişleri Bakanı Karner, basın toplantısında; “Planımız: 12 yaşındaki çocuklara da cezai sorumluluk vermek ve aynı zamanda ebeveynleri daha fazla sorumlu tutmaktır" diye konuştu.

Öneriye yönelik eleştirilerin, özellikle kriminal sosyologlar ve avukatlar arasından yükseldiği belirtiliyor. Önerinin, gençlere daha katı ceza hukuku uygulandığı anlamına geldiğini savunanlar var. Bunun, gençleri hapse gönderme riskini artırabileceği ve suç yolculuğunun başlangıcına katkıda bulunabileceği öne sürülüyor.

Alternatif Görüşler

Kriminal sosyolog Hermann Kuschej gibi uzmanlar, mahkeme dışı çözümlerin ve sosyal hizmetlerin daha etkili olabileceğini belirtiyor. Ebeveynlerin veya kuruluşların da sorumlu tutulması gerektiği konusunda da farklı görüşler ortaya atılıyor.

Hakimlerin ve Diğer Uzmanların Tepkisi

Hakimler Birliği Çocuk Ceza Hukuku Bölümü'nden Daniel Schmitzberger gibi uzmanlar, cezai sorumluluğun yaşını düşürmenin tek bir suçu engellemeyeceğini ve çocukların hapishaneye gönderilmesinin yerine daha etkili önlemlerin alınması gerektiğini savunuyorlar.

Siyasi Bağlam 

ÖVP'nin bu önerisinin, FPÖ'nün benzer bir teklifinin ardından geldiği ve tartışmaları derinleştiriği belirtiliyor. Özellikle siyasi motivasyonlar ve etkiler üzerine yapılan değerlendirmeler, konunun daha geniş bir çerçevede ele alınmasını gerektirdiği vurgulanıyor.

Türkiye-Avusturya İşgücü Anlaşması: Viyana'da Tarihi Kutlama Etkinliği Türkiye-Avusturya İşgücü Anlaşması: Viyana'da Tarihi Kutlama Etkinliği

ÖVP'nin cezai sorumluluğun yaşını düşürme önerisinin, toplumda geniş çapta tartışma ve eleştiri uyandırdığı fade ediliyor. Uzmanlar ve siyasi aktörler arasındaki görüş ayrılıklarının, konunun karmaşıklığını ve derinliğini ortaya koyduğu belirtiliyor.

Foto: ORF.at/Roland Winkler