VİYANA - SNmedia.at/ Bakım ödeneği alanların çoğunluğu hala bakım düzeyi 1'de (%28,3) bulunuyor. Diğer seviyelerdeki dağılım şu şekilde: ikinci seviye (%20,7), üçüncü seviye (%18,9), dördüncü seviye (%14,7), beşinci seviye (%11,4), altıncı seviye (%4,3) ve yedinci seviye (%1,8). Bu yılın başından itibaren ödeneklerde artış oldu. Örneğin, birinci seviyede 192 Euro'dan başlayarak yedinci seviyede 2.062 Euro'ya kadar değişen miktarlarda artışlar yaşandı.

Sağlık Sektöründe Daha Fazla Desteğe İhtiyaç Var

Sağlık Bakanlığı, artan yaşam süresinin ve hemşirelik ihtiyacının arttığını belirtti. Bu nedenle, daha fazla destek ve personel gerektiği. Emekliliklerin özellikle hemşirelik alanında ciddi bir sorun oluşturduğu ifade edildi. Hemşirelik reformunun, mali eşitleme çerçevesinde hemşirelik bakım fonunun artırılmasını içerdiği bildiriliyor. Ancak, daha fazla adım atılmasının gereklilik olduğu vurgulanıyor. 

Bakım Sektöründe İhtiyaçlar 

Avusturya'da şirket iflaslarında rekor artış Avusturya'da şirket iflaslarında rekor artış

Bakım sektöründe hala pek çok sorun olduğu belirtilirken; özellikle, bakım veren aileler için daha fazla destek gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, daha fazla personel ve finansman talep ediliyor. 

Foto: ORF.at/Christian Öser