Parlamento ve Konsey tarafından kabul edilen yasa tasarısına göre, sığınma başvurusunda bulunanlar daha erken çalışmaya başlayabilecek ve entegrasyon süreçleri iyileştirilecek. 

Ancak yeni kurallar, başvuru sahiplerinin kayıt olduktan sonra AB içinde hareket etmesini engelliyor. 

'Kabul Koşulları Direktifi', maddi koşullar, barınma, sağlık hizmetleri gibi alanlarda AB üye ülkeleri arasında eşdeğer standartları sağlamayı amaçlıyor. 

Avrupa Parlamentosu'nun Hollandalı raportörü Sophie in 't Veld, anlaşma, "AB genelinde sığınma başvurusunda bulunanların yaşamlarında somut iyileşmeler sağlayacak" dedi. 

AB üyesi ülkelerin, yürürlüğe girmesinden sonra direktifi iki yıl içinde kendi ulusal yasalarına aktarmaları gerekiyor. 

Entegrasyon şartlarının iyileştirilmesi

İltica başvurusunda bulunanların yeni sisteme entegre olmasını kolaylaştırmak amacıyla mevcut 9 ay yerine ilk kayıtlarının yapıldığından itibaren en geç altı ay içinde çalışmalarına izin veriliyor. 

Yine entegrasyon sürecini hızlandırmak için dil kurslarına, yurttaşlık eğitimi kurslarına veya mesleki eğitim kurslarına erişimleri sağlanıyor. 

Trump: "Yeni bir gün ve Biden yarıştan çekildiğini unuttu" Trump: "Yeni bir gün ve Biden yarıştan çekildiğini unuttu"

Küçüklerin korunması

Yeni direktife göre, üye devletler, refakatsiz her çocuğa, uluslararası koruma başvurusunda bulunduktan sonra en geç 15 gün içinde bir vasi atanmasını sağlamakla yükümlü olacak. Çocuklar ülkeye geldikten en geç iki ay sonra eğitim hayatına başlayacak. 

Gözaltı

Uygulamayla ülkeler, başvuru sahibinin kaçmasını etkili bir şekilde önlemek için bu kişilerin belirli bir yerde ikamet etmesi gerektiğine karar verebiliyor. İltica başvurusunda bulunanlar ulusal hukukta belirlenen gerekçelerle gözaltına alınabiliyor.

"AB'nin insan yüzünü göstermesinin zamanı geldi"

Kabul koşullarında varılan anlaşmayı 'dönüm noktası' olarak değerlendiren Hollandalı raportörü Sophie in 't Veld, "Yasa koyucular nihayet ortak bir Avrupa sığınma sistemi üzerinde çalışmalarını ilerletti. Anlaşma, AB genelinde sığınma başvurusunda bulunanların yaşamlarında somut iyileşmelere yol açacak. Özellikle de bazı üye devletlerde sokaklarda uyumak zorunda kalan sığınma başvurusu sahiplerinin fotoğraflarını gördüğümüz şu günlerde, Avrupa'nın insani yüzünü göstermesinin; yüksek ve tutarlı kabul standartları sağlamasının zamanı geldi" değerlendirmesinde bulundu. 

Üzerinde anlaşmaya varılan metnin AP Sivil Özgürlükler Komitesi ve Konsey tarafından da onaylandıktan sonra AB Resmi Gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. 

Avrupa Parlamentosu, İltica ve Göç yasal çerçevesi reformunun Nisan 2024'ten önce tamamlanması için her türlü çabanın gösterileceğini kaydetti. 

Avrupa Komisyonu ilk olarak 2016'da iltica başvurusu yapanlarla ilgili "Kabul Koşulları Direktifi" teklifini sunmuştu.