VİYANA - SNmedia.at/ Pazar Ve Kamuoyu Araştırma Enstitüsü Marketagent, yaşları 20 ile 75 arasında değişen 932 kişiyle yakın zamanda yapılan bir araştırmada, Avusturyalıların hangi durumlarda silaha sarılmaya hazır olacağını bulmaya çalıştı.

Enstitü Başkanı Thomas Schwabl konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Bu ülkede vatandaşların silah sahibi olmasının temel nedeni meşru müdafaadır, yani herhangi bir acil durumda kendilerini savunabilme ihtiyacıdır” dedi.

Her on Avusturyalıdan birinin ateşli silahı var.

Araştırmaya göre; katılımcıların onda birinden fazlası (%10,9) ateşli silaha sahip olduğunu belirtti. Kadınlar genellikle artan suç nedeniyle silah satın aldığı belirtilirken; ankete katılanların yüzde 43'ü bunu bir gerekçe olarak gösterdi. Erkekler için ise ailesini koruyabilmek (%34) silah sahibi olduğunu bildirdi. Araştırmaya katılanların dörtte biri, artan krizlerin evde silah bulunmasına yönelik bir neden olduğunu söyledi.

Avusturya'da köpek kulübesine kilitlenen çocuk davası:  Anneye 20 yıl hapis Avusturya'da köpek kulübesine kilitlenen çocuk davası:  Anneye 20 yıl hapis

Öte yandan; ankete göre silaha karşı çıkanların oranı neredeyse yüzde 68. Çoğu kişi evde silah bulunmasını tehlike olarak görüyor. Neredeyse her beş kişiden biri çocukların bu maddeyle temas etmesini önlemek istiyor.

Araştırma, silah karşıtlarının (%59) destekçilerin (%29) neredeyse iki katı olduğunu gösteriyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, daha sol görüşlü katılımcıların büyük çoğunluğu silah sahibi olmaya karşı çıkıyor (%74). Ancak destekçiler arasında araştırmaya katılanların neredeyse yarısı kendilerini merkezin sağında konumlandırıyor.

Photo: tsuguliev/stock.adobe.com