Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 'Barış Akademisyenleri'nin başvurularını karara bağladı.

Kararda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesinin 'özel hayatın gizliliği' ilkesinin ihlal edildiğine oybirliği ile karar verildi. 

Eğitim hakkıyla ilgili birinci protokolün ikinci maddesinin ihlal edildiği hükmü ise 1'e karşı 6 oyla alındı. Karara Türk yargıç Saadet Yüksel katılmadı.

Mahkeme, kararında başvuruda bulunanların akademisyen olduklarını, dolayısıyla yurt dışında akademik faaliyetlere katılmak ve araştırma yapmak isteyen kişiler olduklarını belirtti ve uzun süre pasaport alamadıkları için eğitim hakkıyla ilgili birinci protokolün ikinci maddesinin de ihlal edildiğine hükmetti.

Başvuranların pasaportlarının 'kamu hizmetinden ihraç edildikleri gerekçesiyle' iptal edildiğini not eden AİHM, ancak ne 675 ile 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler'in ne de bu konuda karar veren herhangi bir makam veya mahkemenin, başvuranların itirazlarına, terör örgütleriyle ilişkili oldukları iddiasına dair bir ayrıntı sunmadıklarını karara bağladı.

Mahkeme, Türkiye'yi maddi ve manevi tazminat olarak Alphan Telek ve Edgar Şar'a 12'şer bin euro, Zeynep Kıvılcım'a ise 9 bin 750 euro ödemeye mahkum etti.

Avusturya'da 23 Nisan coşkusu! Avusturya'da 23 Nisan coşkusu!

Kaynak: EuroNews